QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
 
Thông báo v/v công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tứ Kỳ
10/29/2020 3:05:03 PM
 
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ( 2016-2020) tỉnh Hải Dương.
10/29/2020 10:18:36 AM
 
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
10/12/2020 3:35:29 PM
 
QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
10/11/2020 3:32:06 PM
 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
10/6/2020 10:46:17 AM
Căn cứ vào Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ "Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương".Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo một số nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 như sau:
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay27 
 Hôm qua22
 Tuần này182 
 Tất cả38399 
IP: 18.204.42.98